Wegwerkzaamheden op N225 tussen Rhenen en Wageningen

Rhenen – Vanaf maandagavond 8 mei tot zondagochtend 14 mei 2023 voert de Versluys Groep in opdracht van de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit aan de Nude (N225) vanaf de Grebbedijk tot de kruising Zijdvang/Wageningse Afweg (provinciegrens met Gelderland). Het onderhoud is nodig om de weg in een goede en veilige conditie te houden. De werkzaamheden worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd waarbij de weg is afgesloten. Overdag is de weg open, ook al doen de borden anders vermoeden.

Werkzaamheden
Bij het asfaltonderhoud wordt het bestaande asfalt van het wegdek vervangen en er wordt een geluidreducerende deklaag aangebracht met een paarsgekleurde middenstreep. Als de werkzaamheden gereed zijn, gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 60 km/uur. De komende tijd volgen er meer trajecten die na het groot onderhoud worden voorzien van een paarse middenstreep en waar de maximumsnelheid omlaaggaat naar 60 km/uur. Het is de uitwerking van het Netwerkperspectief provinciale wegen dat in juli 2022 is vastgesteld.

Gevolgen voor het verkeer
De wegafsluiting van de N225 in de periode 8-14 mei begint om 20:00 uur ‘avonds en duurt tot 05:30 uur de volgende ochtend. Het betreft het gedeelte vanaf de Grebbedijk tot iets voor de kruising met de Zijdvang/Wageningse Afweg. Overdag is de weg open voor verkeer waarbij de snelheid tijdelijk is verlaagd naar 30 km/uur.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid
-Het verkeer wordt met borden omgeleid over de N233/A12/N781 . Om sluipverkeer te voorkomen, zijn de Zijdvang en de Weidijk tijdelijk afgesloten voor verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
-Alle panden blijven bereikbaar voor aanwonenden.
-Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.
-Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad langs de N225.
-De laatste bussen van lijn 50 die doorgang vinden volgens de gebruikelijke dienstregeling, vertrekken vanaf de halte Grebbesluis om 19:56 uur richting Wageningen en om 20:13 uur richting Utrecht. De rest van de avond rijdt de bus een omleidingsroute via de N233 en Achterberg. Er komt een tijdelijke halte voor de bus richting Wageningen op de Zijdvang en op de Zwarteweg. De dichtstbijzijnde halte voor de bus richting Utrecht is bij de Herenstraat.

Netwerkperspectief provinciale wegen
In juli 2022 is het Netwerkperspectief provinciale wegen 2040 vastgesteld. Het netwerkperspectief draagt bij aan een duurzame en gezonde mobiliteit waarbij er op en rond de provinciale wegen een betere balans is tussen leefbaarheid, verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en bereikbaarheid. In het Netwerkperspectief is de strikte koppeling tussen een provinciale gebiedsontsluitingsweg (GOW) en de maximumsnelheid van 80 km/uur op een aantal trajecten losgelaten. Dat geldt ook voor de maximumsnelheid op parallelwegen, die gaat van 60 naar 30 km/uur. Daarnaast wordt de maximumsnelheid ter hoogte van oversteekplaatsen voor langzaam verkeer verlaagd naar 60 km/uur. De trajecten waar de maximumsnelheid omlaaggaat van 80 naar 60 km/uur, worden voorzien van een paarse middenstreep zodat ze als nieuwe 60 km-weg herkenbaar zijn.