Volgende fase gebiedsontwikkeling Grebbedijk

Rhenen – Een aantal partijen tekende vrijdag 9 juli de samenwerkingsovereenkomst voor de volgende fase van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Het gaat om: de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeenten Rhenen en Wageningen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en het Waterschap Vallei en Veluwe. Er ligt een voorkeursplan voor de versterking van de Grebbedijk en de herinrichting van het omliggende gebied. Dit plan zal uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp.

De komende jaren werken de partijen het voorkeursplan samen verder uit tot een definitief ontwerp. In deze fase kunnen belanghebbenden meedenken over mogelijkheden en dillema’s. De projectpartners verwachten dat het voorlopig ontwerp eind 2023 ter inzage ligt. Voor belanghebbenden is het dan mogelijk om een zienswijze in te dienen. Na goedkeuring, voeren de projectpartners het definitieve plan ook samen uit.

De Grebbedijk beschermt de 250.000 inwoners van de Gelderse Vallei tegen hoogwater. Ook in de toekomst moet de dijk veiligheid bieden. Daarom moet de dijk worden verbeterd. De verbetering van de dijk is een kans om tegelijkertijd het omliggende gebied aan te pakken.