Uit de oude doos (9)

‘Sjotteren’ op een zandveld’

Voetballen ‘Achter de Sparren’

Elst – ‘De zwaluwen’, zo heette de eerste voetbalclub in Elst die de trainingen en wedstrijden eerst in een weiland afwerkte en vervolgens op een zandveld de destijds al edele voetbalsport beoefende. Dat zandveld lag ‘Achter de Sparren’ gelegen bij de steenfabriek tussen Rhenen en Elst, een voetbalveld dat meer weg had van een stuk woestijn waar wat draad gespannen was om het veld te markeren. Grote rode zakdoeken of ander linnen op een stok gebonden diende als hoekvlag. Het woord voetbal werd niet altijd in de mond genomen. Destijds spraken de voetballers nog van een potje  ‘sjotteren’. De ballen waarmee werd gespeeld verschilden ook met die van nu. Toen waren er nog echte leren ballen. Zelfs ballen met veters, die ‘leren monsters’ of ‘bledders’ werden genoemd. Ballen die je maar liever niet tegen je edele delen kreeg en ballen die voor elke wedstrijd moesten worden ingevet.

Koud water
Jan van Baaren (de Kies) , de ijscoman uit de Rhenense Julianastraat, verkocht uit een met latten en golfplaten opgetrokken keetje koek, koffie en fris. Na de wedstrijd kreeg elke speler van hem een kan met koud water aangereikt waarmee men zich het zand of modder van het lijf kon spoelen. Ook kon er water uit een melkbus worden geschept.

Oranje Wit
De naam ‘De zwaluwen’ werd veranderd in ‘Oranje Wit’. Die naam draagt de Elsterse club nog steeds. Een van de voorzitters van het eerste uur was Gerrit Hulsman. Hij werd als preses bij de Elsterse club opgevolgd door Job Stuyvenberg. Het waren betrokken voorzitters. Groot was hun liefde voor de club. Van Hulsman werd er wel eens gekscherend gezegd dat hij beter was voor de club dan voor zijn gezin. De Elstenaren wisten echter wel beter. Hij was ook een meer dan goede huisvader. Maar voor Oranje Wit had hij het hart op de juiste plaats zitten. De vereniging vaarde er wel bij met zijn betrokkenheid wel.

Op bovenstaande foto van het bestuur van Oranje Wit tijdens een van de jubileumfestiviteiten. Vanaf links boven staan Jo Zomer, Henk Peters, die in Arnhem woonde en Honders. De naam van de man naast Honders is niet bekend. Vanaf links zittend zit Gerrit Hulsman, naast hem penningmeester Roelof van Kooten, de kolenboer in Elst. Van de andere twee bestuursleden zijn de namen ook niet bekend (hj).

Eerste elftal
‘Oranje Wit’ speelde voornamelijk haar wedstrijden op de zondag. Dat was jaren zo het geval. Inmiddels speelt het eerste team al geruime tijd haar competitiewedstrijden op de zaterdag. Op elftalfoto het eerste zondagelftal van ‘De Zwaluwen’ of ‘Oranje Wit’ dat de Elsterse eer hoog hield. De spelers konden een goede partij ‘sjotteren’. Ook van deze foto ontbreken er een aantal namen van spelers, namen die moeilijk te traceren zijn maar misschien dat oudere Elstenaren de redactie van de Grebbekant, die ‘sjotteraars’ van toen herkennen en deze aan de redactie willen melden. Een aantal namen zijn wel bekend. Staand vanaf links: Onbekend, Onbekend, Gerrit Hulsman (oud voorzitter), Roelof van Kooten (penningmeester), Wildeman, Job van Stuyvenberg en Onbekend. Zittend vanaf links: Bos, Onbekend, Onbekend, Heimen van Doorspeek (oud beheerder van het Rhenense kerkhof) en onbekend.

Weet u nog namen? Stuur ze dan naar jansenh@ziggo.nl

Foto’s: Archief Henk ter Burg.