Uit de oude doos (11)

‘Er was een sterke winkeliersvereniging’!

Rhenen – “Er was een sterke winkeliersvereniging”. Met die woorden begint Hetty Brouwers-Robertz als we haar vragen terug te blikken op de jaren ’60 en ’70 van het Rhenense koopcentrum. Hetty was een van de drie dochters van Harry Robertz. Hij opende in 1938 aan de Herenstraat een juwelierszaak die hij herbouwde toen zijn zaak in de oorlogsjaren platgebombardeerd was. Hetty vervolgt: “In genoemde jaren kende Rhenen een bloeiende winkeliersvereniging, genaamd RMC (Rhenense Middenstands Centrale), die weer later onder de naam ‘Rhenen Shopping’ werd voortgezet. De consument trok in die jaren veel profijt van een middenstand in goeden doen”.

Wijlen Hans Robertz, de broer van Hetty die in 1969 de zaak van zijn vader overnam, was een betrokken lid van zowel de Rhenense Middenstands Centrale (RMC) alsook van ‘Rhenen Shopping’. Samen met wijlen ondernemer van Straten (zie foto) was hij actief als het om het organiseren van acties voor die mensen die bij de Rhenense middenstand hun boodschappen en inkopen deden. Hetty daarover: “Naast de Rhenense ingezetenen deden ook veel Betuwse mensen hun inkopen en boodschappen in het Rhenense koopcentrum. Ze kwamen vooral af op de vele acties die er door de winkeliersverenigingen werden gehouden. Er heerste veel eensgezindheid onder de Rhenense winkeliers. Een mooie tijd was dat. Voor de consument werden via tal van acties zoals busreizen naar het buitenland gehouden en waren er ook veel mooie prijzen te winnen. Er is zelfs een keer een gloednieuwe FIAT 500 verloot. Maar het tij keerde”.

Sfeer
Geleidelijk verdween die gezellige sfeer in het Rhenense winkelcentrum. Grote supers en andere grote zaken zorgden ervoor dat tal van kleine winkels hun deuren konden sluiten. Via een aantal nieuwe winkeliersverenigingen waar nog een aantal betrokken Rhenense zakenmensen met veel energie de kar nog wel wilde trekken werd getracht om de consument toch met tal van acties te binden. Maar sommige winkeliers haakten af. Daarover Hetty Robertz: “Ik vond het zo jammer dat sommige ondernemers niet meer mee wilden betalen, zoals bijvoorbeeld aan de sfeerverlichting in het koopcentrum rond Sinterklaas, alsook de intocht van de Goedheiligman, en Kerst. De extra kosten kwamen daarvoor wel bij al die andere ondernemers terecht die nog wel hun betrokkenheid toonden. Dat afhaken van leden was een teken aan de wand en we hadden toch zoveel van die leuke en gezellige kleine winkels, zowel in de Herenstraat als op de Frederik van de Paltshof. En dat is allemaal verdwenen. Ik heb respect voor die mensen die nog steeds proberen om het Rhenense koopcentrum toch gezellig te maken en iets voor de consument willen doen. Maar of die tijden van weleer terugkomen, ik betwijfel het”.

Foto: Archief Henk ter Burg.