Toelichting op het informatieproces

Rhenen – Dinsdagavond heeft informateur Aart de Kruijf het verslag van zijn informatieve gesprekken voorgelegd aan de nieuw te vormen raad. De door de SGP aangestelde informateur heeft in totaal 15 gesprekken gevoerd met de acht fracties die met veel plezier zijn verlopen. Eén van zijn conclusies was dat er veel raakvlakken waren onder alle partijen en als rode draad door alle gesprekken heen kwam de energietransitie regelmatig bovenwater drijven.

Informateur de Kruif kwam met een verrassende samenstelling voor de coalitie. De Kruif zag een coalitie van SGP (5 zetels), Rhenens Belang (3 zetels), D66 (2 zetels) en het CDA (1 zetel). Na zijn toelichting konden de fracties reageren op het verslag.

Flinke discussie
Na de toelichting door De Kruif ontaarde de bijeenkomst in een fel debat hetgeen niet de bedoeling was. In een formatie zijn altijd “winnaars en verliezers”. De winnaars (coalitieleden) prijzen de informateur en de verliezers (oppositieleden) zijn teleurgesteld. Er is in het debat zelfs al verondersteld dat de beoogde coalitie al bij elkaar geweest was, wat uiteraard volgens Aart de Kruif niet het geval was. Hij heeft enkele partijen voor een tweede gesprek uitgenodigd om een aantal standpunten nog verder te verduidelijken.

De fractievoorzitters konden in een termijn hun zegje doen over het verslag van de informateur. Zo sprak Leo Schenk (VVD) zijn grote teleurstelling uit dat de op één na grootste partij niet aan de coalitie is toegevoegd en stelde nog een aantal kritische vragen. Zo vroeg hij zich af of de eventuele wethouder die het CDA voor ogen heeft voor wat betreft de leeftijd de ambtstermijn zou volbrengen. Daarnaast zette Schenk zijn vraagtekens bij het aanstellen van 3,8fte voor het aantal wethouders. Volgens Schenk was het de bedoeling dat er juist minder geld uitgegeven zou gaan worden binnen de gemeente. De uitleg van Aart de Kruif was helder. De Gemeentewet schrijft nu eenmaal voor dat 20% van het aantal zetels gelijk staan aan het aantal wethouders.

Ook Gabriëlle Geerts Progressief Rhenen – Groen Links was erg teleurgesteld dat haar partij met ook 3 zetels niet in de coalitie is opgenomen.

Caroline Folmer van D66 was het met name niet eens met de omschrijving van De Kruif dat de D66 een samenwerking met de VVD zou uitsluiten.  Zo was haar beweegreden niet door haar geformuleerd. Zij wilde voor zichzelf de VVD niet uitsluiten maar vond het ook geen goed plan om een coalitie te vormen met de SGP, VVD, Rhenens Belang met daaraan toegevoerd D66 om zo de coalitie-meerderheid te gaan vormen.

De overige fracties waren het redelijk eens met de bevindingen van Dhr. de Kruif

Van informateur naar formateur
Bart van der Tang stelde na het debat voor om Dhr. de Kruif ook de rol van formateur op zich te laten nemen. De aanwezige fractieleden waren het daar wel mee eens dus kan de formatie in gang gezet worden. Dhr de Kruif gaat nu over tot de daadwerkelijke formatie van de gemeenteraad.