Tijdelijke ondersteuning van de Rijnbrug

Rhenen – Voorbijgangers zullen zich ongetwijfeld afgevraagd hebben waar die “blauwe dingen” voor dienen op de eerste pijler onder de brug. Ook de hoogwerker die al enige tijd in de uiterwaarden staat zal niet onopgemerkt zijn gebleven. Al sinds enige tijd wordt de Rijnbrug met 6 hydraulische vijzels opgebeurd. Bij één van de controles die Rijkswaterstaat continue uitvoert is gebleken dat 1 zogenaamde oplegging niet meer aan de strenge eisen voldoet. Een oplegging heeft een soort pendule-werking die de beweging van de brug mogelijk moeten maken. Denk hierbij bij bewegingen die voortkomen uit krimpen en uitzetten van de brug. Onder de brug bevinden zich 33 van dit soort opleggingen.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de vervanging van de oplegging, indien mogelijk, nog voor de zomer gerealiseerd worden. De (tijdelijke) beheersmaatregel moet ervoor zorgen dat er niet nog meer (neven) schade aan de draagconstructie van de brug ontstaat en de veiligheid van de brug gewaarborgd blijft.