Parallelweg Cuneraweg (N233) op de schop

Rhenen – De parallelweg langs de Cuneraweg gaat op de schop. De voornaamste werkzaamheden zullen bestaan uit maatregelen om de maximale snelheid van gemotoriseerd verkeer te verlagen. De gemeente Rhenen gaat aan de slag met het stuk vanaf de Kerkewijk richting Rhenen (achter 3Zussen) en de provincie neemt het deel vanaf de rotonde van Rondweg Oost tot aan de rotonde bij de Geertesteeg loopt onderhanden.

Wethouder Hans Boerkamp kon nog geen toezegging doen over de startdatum van de werkzaamheden. Wel zal de complete parallelweg in snelheid verlaagd worden van 60km/h naar 30km/h met de daarbij behorende aanpassingen aan de infrastructuur. De verlaging van de snelheid moet voor een betere veiligheid van de fietsers gaan zorgen en het auto-gebruik van de parallelweg gaan verlagen.