‘Lintjesregen’ voor zes inwoners van Rhenen

Rhenen – Zes inwoners van de gemeente Rhenen hebben een Koninklijke onderscheiding gekregen ter ere van Koningsdag 2023. Burgemeester Hans van der Pas reikte op woensdag 26 april de onderscheidingen uit in de hal van het gemeentehuis van Rhenen.

Rhenen, 26 april 2023. Lintjesregen 2023. Fotograaf: Peter Kuhl.

Drs. Jos Harmsen, Drs. Boudewijn Ridder en Dr. Han Runhaar krijgen de onderscheiding die hoort bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dik van Merkestijn, Ing. Gerhard Nijenhuis en Jan Rijksen krijgen de onderscheiding die hoort bij de benoeming Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Drs. J.G.M. (Jos) Harmsen (67 jaar, Rhenen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Bijna 35 jaar heeft Jos Harmsen gewerkt bij Stichting Max Havelaar, het keurmerk voor eerlijke handel. Hij heeft mede Max Havelaar tot een succes gemaakt. Het Nederlandse initiatief werd overgenomen door andere landen en is inmiddels onder de naam Fairtrade wereldwijd actief. Jos Harmsen reisde naar ontwikkelingslanden waar koffie wordt verbouwd om koffieboeren te helpen het Max Havelaar-keurmerk te halen. Daardoor konden ze hun koffiebonen beter verkopen. Later kwamen er cacao en bananen en meer producten bij zoals suiker, honing en bonen. Door gastlessen over (on)eerlijke wereldhandel te geven heeft Jos Harsen ook bijgedragen aan meer bewustzijn. Door zijn inzet hebben miljoenen koffie-, cacao-, bananen-, suiker- en andere boeren hun producten op Fairtrade-voorwaarden kunnen verkopen en daardoor een menswaardiger bestaan gekregen.

D. (Dik) van Merkestijn (87 jaar, Rhenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Zestien jaar lang was Dik van Merkestijn lid van het dagelijks bestuur en penningmeester bij voetbalvereniging Candia’66. Hij was de centrale contactpersoon voor alle financiële aangelegenheden binnen de vereniging. In 2016 is hij gestopt als penningmeester, maar hij doet nog verschillende financiële werkzaamheden. En hij is nog steeds elke zaterdagochtend op het sportcomplex te vinden om trainers en begeleiding te ontvangen en alles in goede banen te leiden. Dik van Merkestijn is al 22 jaar een echte clubman voor Candia’66!

Ing. G.W. (Gerhard) Nijenhuis (75 jaar, Rhenen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Gerhard Nijenhuis is een aantal jaren secretaris geweest van de Vereniging voor scholen met de Bijbel in Rhenen. Hij was ook secretaris van de stichting Volkstuinders Reumershof en van het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente in Rhenen. Dat college is belast met de zakelijke kant van de kerk. Bij elkaar 23 jaar is Gerhard bestuurslid van Kegelclub Paul Krüger, op dit moment als voorzitter. Hij is ook als penningmeester actief bij de afdeling Rhenen van Veilig Verkeer Nederland en lid van de Adviesgroep Verkeer van de gemeente Rhenen. Sinds kort is hij secretaris van Probus.

Drs. B. (Boudewijn) Ridder (70 jaar, Rhenen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Boudewijn Ridder heeft een indrukwekkende lijst van vrijwilligersactiviteiten bij regionale, landelijke en internationale organisaties. Ruim 20 jaar was hij bestuurslid bij de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland. Hij was voorzitter van de Nederlandse Stichting Overseas Missionary Fellowship en van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Barneveld. Kerkenraadslid bij Christengemeente De Open Hof en bestuurslid bij Stichting De Herikon zijn ook vrijwilligersactiviteiten van Boudewijn Ridder. Samen met zijn echtgenote is hij bijna 20 jaar als vrijwilliger betrokken geweest bij het werk van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Sinds 2015 is hij secretaris bij de Stichting Bracha en bij stichting OPINIE-pijler. Hij was voorzitter bij Stichting Toon Hermans Salon Barneveld en bestuurslid van Stichting ’t Paradijs en is secretaris bij Stichting Hart voor Albanië en voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Rhenen.

J.W. (Jan) Rijksen (56 jaar, Elst Utr., Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Jan Rijksen is ruim 20 jaar voorzitter geweest van de EHBO-vereniging in Elst. Hij deed daar alles wat er ook maar gedaan moest worden. Hij verzorgde cursussen en deed daarvoor ook de planning en voorbereiding. Hij heeft veel inwoners van Elst en omstreken gestimuleerd om een EHBO-diploma of een certificaat voor reanimatie en AED te halen. Ook organiseerde hij cursussen over hoe je bij ongevallen en noodsituaties kan optreden. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel mensen in nood adequate hulp kregen. Naast zijn vrijwilligerswerk voor de EHBO-vereniging staat Jan Rijksen ook altijd klaar voor anderen die hulp nodig hebben.

Dr. J. (Han) Runhaar (69 jaar, Rhenen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
Het hart van Han Runhaar ligt in het werken in en voor de natuur. Hij is een icoon op zijn vakgebied ecohydrologie. Als vrijwilliger heeft hij veel veldwerk gedaan. Hij is sinds 1998 lid van Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen, waarbij hij ook (plaatsvervangend) voorzitter is geweest. Hij heeft de Natuurwerkgroep Kwintelooijen opgericht en is daar voorzitter van. Hij coördineert ook het werk van tientallen vrijwilligers. Han Runhaar is ook lid van de Gebiedsraad Kwintelooijen. Verder is hij redacteur geweest bij De Levende Natuur, het tijdschrift over natuur dat in 1896 is opgericht door onder andere Jac. P. Thijsse. Sinds 2000 is hij lid van de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen en omgeving. Met zijn (vrijwilligers)werk heeft Han Runhaar zich enorm ingezet voor vergroting van kennis van de natuur in de directe omgeving en het nadenken over en uitvoeren van manieren om natuurwaarden en biodiversiteit te vergroten.