Laatste loodjes tot de première

Rhenen – In het weiland tussen restaurant Moeke en de Buitenomme zijn de eerste contouren al zichtbaar en wordt er de komende dagen nog hard gewerkt om het decor en alle andere voorzieningen voor het Cuneratheater op te bouwen. Over een week zal daar op donderdag 21 september de première zijn van het toneelstuk over Cunera.

Tijdens het persgesprek kon de voorzitter van de Stichting Cuneratheater, Barth van Eeten, met trots vermelden dat alle 6 voorstellingen volledig zijn uitverkocht, dus een kleine 2000 mensen zullen vanaf de tribunes het wel en wee van Cunera en Koning Radboud gaan volgen. Hiermee is het budget voor deze productie gedekt. Ook de benodigde vergunningen zijn allemaal op orde, mede dankzij de kennis en inzet van secretaris Job van de Bovenkamp. Omdat het evenement in de openlucht gehouden wordt en het weer een risicofactor kan zijn, heeft het bestuur prof.dr. Bert Holtslag (Emeritus hoogleraar Meteorologie) bereid gevonden om hun hierbij te adviseren. De tribune is niet overdekt, daarom zal de organisatie bij regendreiging het publiek voorzien van regencape’s. Uiteraard wordt op de tribune het gebruik van paraplu’s niet toegestaan, omdat hiermee het zicht voor anderen geblokkeerd wordt.

Nadat initiatiefneemster en productieleidster Ester Lammers-van Der Linden de historie van dit hele project had toegelicht, benadrukte zij dat het uiteindelijk een project geworden is van een groot deel van de Rhenense bevolking. Diverse inwoners boden zich spontaan aan om te helpen, zoals bij het kostuumontwerp, de decorbouw en de muziek. Inmiddels zijn er zo’n 100 mensen nauw betrokken, waaronder 15 acteurs en 35 figuranten, allen enthousiaste vrijwilligers, waarvan het overgrote deel ook in de gemeente Rhenen woonachtig is. Ook diverse ondernemers hebben zich aangesloten om op een of andere manier het project te ondersteunen. Maar ook de gemeente is zeer betrokken. Behalve financieel en ondersteunend bij de vergunningaanvragen, zullen ook leden van het college van B&W in middeleeuwse kledij tijdens de voorstellingen de bezoekers ontvangen.

Doordat het Cuneratheater zo is gaan leven in de gemeente, zijn er ook zijprojecten ontstaan. Zo zijn er op de rotondes beelden geplaatst, is er een pelgrimswandeltocht ontwikkeld op basis van oude tekeningen en is er een scholenproject. Kinderen van groep 8 van de Cuneraschool zullen in het decor van het Cuneratheater op maandagmiddag 25 en woensdagochtend 27 september een aantal keer een lekenspel uitvoeren. U kunt hier gratis bij aanwezig zijn, voor tickets kunt u een mail sturen naar tickets@cuneratheater.nl ovv “Schoolvertelling”. Ook zal er op zondag 24 september op het theaterterrein een gezamenlijke kerkdienst gehouden worden, waarbij een verbinding gelegd gaat worden tussen het middeleeuwse verhaal van Cunera en het heden.

Nadat straks het doek bij de laatste voorstelling is gevallen, is dit project afgerond. Vooralsnog zijn er geen plannen om dit de komende jaren te gaan herhalen. Toch benadrukten Ester en Barth, dat het Cuneratheater niet als een op zichzelf staand project gezien moet worden, maar juist als de start voor andere initiatieven om Rhenen en Cunera verder op de kaart te zetten.