Klokken in plaats van vuurwerk

Rhenen – Burgemeester Hans van der Pas heeft een oproep gedaan aan alle kerken in gemeente Rhenen om op oudejaarsavond om 24.00 uur alle kerkklokken te luiden. In een landelijke oproep is aan alle kerken in Nederland gevraagd om hieraan deel te nemen.

Het luiden van de kerkklokken is niet alleen een subtiel alternatief voor het vuurwerk, dat dit jaar niet mag worden afgestoken, maar ook als teken van verbondenheid tussen alle Nederlanders in deze moeilijke tijd. In het bijzonder voor hen die alléén de oudejaarsnacht moeten doormaken. De boodschap van het luiden van de klokken is: “Je bent niet alleen!”

Burgemeester Van der Pas vindt dit een goed initiatief en een mooi gebaar naar de samenleving. In onze gemeente ondersteunen veel kerken dit initiatief maar een heel aantal van hen heeft geen klok. De kerkklokken die wel zullen luiden zijn die van: de Hervormde Gemeente in Achterberg, de Hervormde Gemeente in Elst en de Cunerakerk in Rhenen.

Openingsfoto: Hans Hoekstra Fotografie