Informatieavond dr. Wallerstraat

Rhenen – Donderdagavond was in de raadzaal van het Huis van de Gemeente een informatieavond over de plannen rondom de sloop en nieuwbouw van de flats in de dr. Wallerstraat. Eerder dit jaar werd bekend dat Rhenam Wonen, eigenaar van de huurflats, van mening is dat de 90 sociale huurwoningen, verdeeld over vier portiekflats, gesloopt moeten gaan worden. De gebouwen zijn bijna 70 jaar oud en de kwaliteit van de woningen loopt sterk achteruit, vinden ook de bewoners al geruime tijd. De beste oplossing volgens Rhenam Wonen is de 90 woningen aan de Dokter Wallerstraat te slopen, zodat er nieuwe energiezuinige huurappartementen voor in de plaats komen en indien mogelijk meer huurwoningen teruggebouwd kunnen worden dan er nu zijn.

De avond werd geopend door wethouder Gert van Laar. Na een presentatie van de concept gebiedsvisie, kon het aanwezige publiek aan 3 thema tafels in kleinere groepen discussiëren over de volgende thema’s:

1. Globale indeling gebied (bouwblokken, ontsluiting, verhouding gebouwen/groen/parkeren)
2. Gebruik van de openbare ruimte (spelen / recreëren, wandelen, fietsen)
3. Wonen, leven en zorg (toekomstige bewoners, zorgbehoefte, geclusterde woonvormen)

De eerste opzet van deze gebiedsvisie is mede ontstaan door de gesprekken die eerder in het jaar zijn gehouden tijdens de buurtsafari en de inloopmomenten in het buurthuisje. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die in dit concept zijn verwerkt.

Om de gesprekken aan de thematafels goed te ondersteunen. is veel gebruik gemaakt van visueel materiaal.

Bewonerscommissie

Inmiddels is een bewonerscommissie opgericht, die namens de huurders betrokken is bij het opzetten van het Sociaal plan. Aan dit Sociaal plan wordt op dit moment samen met de verhuurder (Rhenam Wonen), de huurdersorganisatie en een vertegenwoordiger van de Woonbond gewerkt. In dit plan worden o.a. de rechten en plichten van alle betrokkenen beschreven en toezeggingen van Rhenam Wonen om de bewoners te gaan ondersteunen met alle praktische zaken. Enkele zaken zijn nu al geregeld:
* Bewoners krijgen een stadsvernieuwingsurgentie
* Er komt een passende terugkeerregeling
* Er komt een verhuisvergoeding
* Leegstand wordt voorkomen door tijdelijke verhuur
* Er komt een vaste bewonersbegeleider vanuit Rhenam Wonen.

Vervolg

De volgende stap in dit project zal na de zomer plaatsvinden, als dit concept van de gebiedsvisie is aangepast met alle op- en aanmerkingen van de informatieavond en aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt aangeboden.

Voor de volledige presentatie en achtergrond documentatie kunt u terecht op project pagina op de website van de gemeente.