Hans van der Pas beëdigd

Uden – Dinsdagavond is tijdens een bijzondere raadsvergadering Hans van der Pas beëdigd als burgemeester van de gemeente Maashorst. Daarmee wordt hij burgemeester over 6 woonkernen en ruim 30 buurtgemeenschappen. Onder grote belangstelling nam commissaris van de koning, mevrouw Ina Adema, Hans van der Pas de eed af.

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Karin Francken hing de nieuwe burgemeester zijn ambtsketen om en overhandigde hem de voorzittershamer. Na de nodige toespraken kwam er een einde aan het officiële gedeelte en was er in Theater Markant gelegenheid om de nieuwe burgemeester te feliciteren.

De Grebbekrant wenst burgemeester Van der Pas veel succes en vooral veel plezier toe in zijn nieuwe functie.