Grote belangstelling voor dodenherdenking Grebbeberg

Rhenen – Ook dit jaar was er weer veel belangstelling voor de dodenherdenking op de Grebbeberg. Bezoekers waren in groten getale op de herdenking af gekomen. De indrukwekkende stilte om 20:00 uur was oorverdovend mooi. Ook was men getuige van de ceremoniële kranslegging door onder andere burgemeester Hans van der Pas en kinderburgemeester Nora Jo-Anne Van Kooten. Zij werden vergezeld door een aantal schoolkinderen van de diverse scholen in Rhenen. Ook hoogwaardigheidsbekleders van diverse militaire eenheden legden een krans. Onder de aanwezigen waren ook Prinses Margriet, professor Pieter van Vollenhoven en hun zoon Prins Pieter-Christiaan. Na de kranslegging was er gelegenheid om de begraafplaats te bezoeken.