Gemeente Rhenen bereidt een openbare verkoopprocedure voor

Rhenen – Op 22 maart 2023 heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan over de levering van de panden aan de Kerkstraat 1-3. De gemeente mag de panden niet leveren aan Stichting ’t Brandtweer. Gemeente Rhenen heeft besloten om geen juridische vervolgstappen te nemen tegen deze uitspraak. Een openbare verkoopprocedure wordt voorbereid om het pand op een zo kort mogelijke termijn alsnog te verkopen.

Gemeente Rhenen neemt geen juridische vervolgstappen
De afgelopen weken heeft de gemeente de verschillende scenario’s in kaart gebracht. Wethouder Bert Fintelman: ’’Een juridische procedure geeft geen garantie dat de overeenkomst alsnog in stand blijft en geleverd mag worden aan Stichting ’t Brandtweer. De procedures kosten daarnaast veel tijd en geld. De gemeente wil ook in alle transparantie en gelijkheid handelen. Daarom is er gekozen voor het opnieuw doorlopen van een verkoopprocedure. Ook Stichting ’t Brandtweer heeft de mogelijkheid om mee te doen aan de openbare verkoopprocedure’’.

Geen geldige koopovereenkomst
Half februari 2023 stond de overdracht van de panden Kerkstraat 1-3 aan Stichting ’t Brandtweer gepland. Voordat de gemeente overging tot levering, is het voornemen openbaar gepubliceerd. Een andere geïnteresseerde in het pand is een kort geding gestart om de levering tegen te gaan. Op 22 maart 2023 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over het kort geding. Het verbod tot levering van de panden aan de Kerkstraat 1-3 aan Stichting ’t Brandtweer is toegewezen. Dit betekent dat er op dit moment geen geldige koopovereenkomst bestaat tussen de gemeente Rhenen en Stichting ’t Brandtweer.

’’Wij meenden namelijk dat Stichting ’t Brandtweer als gevolg van de marktverkenning onder lokaal potentieel geïnteresseerden en het gegeven dat er vóór het wijzen van het Didam-arrest al een koopovereenkomst was gesloten, als enige serieuze gegadigde voor de levering in aanmerking kwam’’, aldus wethouder Bert Fintelman.

Het Didam-arrest
De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 uitspraak gedaan over de manier waarop de overheid partijen moet selecteren bij de verkoop van vastgoed (gronden en andere onroerende zaken). Kern van die uitspraak is, dat een gemeente bij de verkoop van onroerende zaken mededingingsruimte moet bieden: iedereen moet een eerlijke kans krijgen om op een transparante manier onroerende zaken te kopen van de overheid. De gemeente Rhenen had vóór deze uitspraak al een koopovereenkomst gesloten met ’t Brandtweer.