Geen motocross op Hemelvaartsdag

Rhenen – Vandaag heeft het bestuur van MACRO Rhenen de moeilijke keuze moeten maken om de traditionele motocross evenementen op Hemelvaartsdag 9 en vrijdag 10 mei te annuleren.

Sinds 1980 organiseert de M.A.C.R.O. 3 meerdaagse evenementen in het natuurgebied Kwintelooijen te Rhenen. Deze evenementen hebben een grote bekendheid in Nederland en ver daarbuiten. Omdat een aantal evenementen in de periode van het broedseizoen liggen, loopt er een onderzoek naar de gevolgen van het rijden in het broedseizoen. De provincie is van mening dat zij geen ontheffing kan verlenen voor het evenement in mei 2024 zolang het onderzoek loopt. Bij een positieve uitslag, dus geen verstoring van de vogelnesten in het broedseizoen, is het wellicht wel mogelijk dit evenement in 2025 te organiseren.

Gezien deze uitkomst heeft de MACRO geen andere keuze dan de evenementen op Hemelvaartsdag 9 en vrijdag 10 mei te annuleren.

De MACRO blijft positief en zal alles in het werk stellen om na het broedseizoen (15 maart-15juli) de 2 geplande evenementen te organiseren.