Controles verscherpt

Rhenen – De politie van Rhenen heeft samen met de BOA’s de controles in het verkeer opgevoerd. Met name de controles in de voetgangersgebieden in de binnenstad zijn/worden geïntensiveerd. Nog met enige regelmaat worden de gestelde regels overtreden en fietst (en bromfietst) men er in het voetgangersgebied in de binnenstad vrolijk op los. Op aandringen van winkeliers in de binnenstad zullen op verschillende tijden zowel de BOA’s als de politieagenten controleren op de naleving van de gestelde regels. Als fietser loopt men het risico op een boeten van €55,00 en als bromfietser zelfs een boete van €95,00.

Boslandweg en Spoorbaanweg
Ook op de Boslandweg en Spoorbaanweg zal vaker gecontroleerd worden op naleving van de gestelde afsluitingen die daar gelden. Op aandringen van omwonenden werd er enkele weken geleden weer eens gecontroleerd en vastgesteld dat het aantal overtreders erg groot was. “Men gaat het toch wagen ondanks het feit dat men bijna struikelt over de waarschuwingsborden die langs de weg staan”, zo zegt wijkagent Henk Heijting. Automobilisten die zonder vergunning tussen 16:00 uur en 18:30 uur betrapt worden op de bovengenoemde wegen kunnen een boete van €95,00 verwachten.