Coalitievorming voor zomervakantie klaar

Rhenen – De beoogde coalitiepartners, SGP, Rhenens Belang, D66 en CDA zijn voortvarend van start gegaan. Door het trieste bericht van het overlijden van de beoogde wethouder van de SGP, Peter de Rooij, is de voortgang vanzelfsprekend getemporiseerd.

Inmiddels zijn de partijen weer in volle vaart van start gegaan. De beoogde coalitie laat zich steeds door de ambtelijke organisatie informeren over de actuele stand van zaken en bespreekt dan samen de standpunten op inhoud. De onderwerpen sociaal domein, duurzaamheid, visie op Rhenen, wonen, verstedelijking en landelijk gebied  zijn inmiddels besproken.  De komende weken komen op deze manier alle belangrijke onderwerpen op tafel. We streven naar afronding van akkoord voor de zomervakantie.