Akkoord voor bestemmingsplan Gezondheidscentrum

Rhenen – Tijdens de raadsvergadering van 20 september 2022, heeft de Gemeenteraad unaniem voor het gewijzigde bestemmingsplan Nieuwe Veenendaalseweg 51-55 gestemd. Rhenens Belang had wel kritiek op argument 2.2 van het voorstel, met name met de zinssnede “Omliggende percelen worden daarbij niet onevenredig benadeeld.”, maar stemde desondanks wel in met het voorstel.
Het bestemmingsplan wordt nu gepubliceerd en ter inzage gelegd. Gedurende 6 weken bestaat de mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Raad van State.
Zodra het bestemmingsplan definitief is vastgesteld, kan de projectontwikkelaar de volgende stappen zetten die nodig zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe gezondheidscentrum op deze locatie.