Afscheid Hans van der Pas

Rhenen – Donderdag 7 maart heeft voormalig burgemeester Hans van der Pas afscheid genomen van de gemeente Rhenen. ’s Middag was het afscheid van en met de ambtenaren en ’s avonds voor de inwoners van de gemeente.

Hans van der Pas was 9 jaar burgemeester van Rhenen, maar was daarvoor al een aantal maanden als waarnemend burgemeester werkzaam in Rhenen. Hij volgde toen Joost van Oostrum op, die burgemeester van Berkelland werd.

Nadat Showharmonie OBK Hans van der Pas en zijn vrouw Marja onthaald hadden op een stukje muziek, werden er toespraken gehouden door de wethouders Dick Poortinga en Bert Fintelman. Beide roemden Hans van der Pas om zijn betrokkenheid bij de gemeente en haar inwoners. Ze noemden hem verbindend, warm en oprecht. Ook waardeerden ze hem als coach in hun beginperiode als nieuwe wethouders. Bert Fintelman introduceerde hiervoor zelfs een nieuw woord: “inburgerburgermeester”.

Daarna nam wethouder Gert van Laar als locoburgemeester, dus met ambtsketen, het woord. Hij bevestigde nogmaals de lovende woorden van zijn voorgangers. Als verrassing kende hij Hans van der Pas de zilveren Cuneraspeld toe, als waardering voor zijn inzet en betrokkenheid in de gemeente, waarbij hij vaak meer deed dan formeel van de functie van burgemeester werd verwacht.

In zijn dankwoord noemde Hans van de Pas gemeente Rhenen een “lastige” gemeente. Niet vanwege moeilijke onderwerpen, maar juist vanwege de diverse samenstelling van de bevolking. Hij benadrukte dat juist met zoveel verschillende meningen, het een uitdaging is om met elkaar in verbinding te blijven en te willen blijven samenwerken.

De redactie van de Grebbekrant had een ook goede verstandhouding met Hans van der Pas. Hij was zeer benaderbaar en altijd bereid om een reactie op actuele nieuwsberichten te geven.

Aanstaande dinsdag 12 maart wordt Hans van der Pas beëdigd als burgemeester van de gemeente Maashorst tijdens een bijzondere raadsvergadering. Wij wensen Hans veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

Totdat er een nieuwe burgemeester is geselecteerd en aangesteld, is Corry van Rhee-Oud Ammerveld waarnemend burgemeester van de gemeente Rhenen.